Historikk
Kristiansund Kammerkor feirer 75-årsjubileum


Kristiansund Kammerkor ble stiftet i 1942 under navnet Toneveld. De første årene var Gustav Kristiansen dirigent. Fra slutten av 1950-tallet til slutten av 1960-tallet ble koret først ledet av Per Christian Haugen, deretter av Ole Dahl Rossbach og Ottar Gjendem. Siden 1969 har Peder A. Rensvik vært korets faste dirigent.

Fra 1971 og fram til 1986 medvirket Toneveld i alle operaoppsetningene i byen. Da en del av sangerne i Toneveld gikk ut av koret i 1987 og etablerte Kristiansund Operakor, fortsatte Peder Rensvik som instruktør for de gjenværende sangerne i Toneveld. Etter få år skiftet koret navn til Kristiansund Kammerkor, som har vært navnet siden.

Kammerkoret ble fast knyttet til Nordlandet kirke da Rensvik tiltrådte som kantor i 1994, og siden da har koret konsentrert seg om kirkemusikk. Repertoaret varierer fra viser og folketoner til storslåtte verk for kor, solister og stort orkester.

 

Kristiansund Kammerkor medvirker på gudstjenester i Nordlandet kirke løpet av året, fremfor alt ved konfirmasjonsgudstjenester, Alle Helgens-dag, 1. juledag og på KKKK’s festivalgudstjeneste, som de siste årene er blitt sendt i radio på NRK P1. Inntil 2015 ble det også sendt på TKTV.

 

Siden begynnelsen av 1990-tallet har koret framført mange av kirkemusikkens største verk for kor, solister og orkester, bl.a. Mozarts Requiem, Verdis Requiem, Faurés Requiem, Beethovens 9. symfoni og Messe i C-dur, Händels Messias, J.S.Bachs Johannespasjon og  Juleoratorium, Bruckners Messe i f-moll, Oratoriet Elias av Felix Mendelssohn, Beethovens 9. symfoni og Brahms’ Ein Deutsches Requiem.

Koret synger også norsk musikk, fremfor alt av Henning Sommerro (bl.a. «Magnificat») og Edvard Grieg (4 Salmer). Sommerro har vært en viktig og nær samarbeidspartner gjennom mange år.

På 2000-tallet har koret urframført flere verk av nålevende komponister: Marcus Paus’ «Sangen om de Glemte», Terje Bjørklunds «Stabat Mater» og Kjetil Bjerkestrands «Missa Tryptichon».

Det er Peder A. Rensvik som er kunstnerisk leder, men ved hans side står ektefellen Margaret, som er en eminent pianist og repetitør. Gjennom sin innsats har hun bidratt til å heve nivået betraktelig i koret. Repertoaret byr på utfordringer for sangere på alle nivåer. Det er ikke uten grunn at engasjerte korsangere på Nordmøre i stor grad har søkt seg til Kristiansund Kammerkor i senere år, og det er ingen overdrivelse å si at koret i dag framstår som et av de mest ambisiøse i regionen.

 

Av Kammerkorets repertoar står J.S. Bachs «Juleoratorium» i en særstilling. Denne musikalske versjonen av juleevangeliet for kor, solister og orkester er blitt som et livsverk for Peder A. Rensvik.  Siden 1974 har han ledet innøving og framføring av Juleoratoriet hele 37 ganger. De fleste framføringene har funnet sted i Nordlandet kirke, men man har også kunnet oppleve det i Kirkelandet kirke, Stangvik, Frei, Kvernes og Hov kirker. Første gangs framførelse var i Nordlandet kirke i 1974, riktignok bare i utdrag, hvor Nordlandet kirkekor, Sangkoret Toneveld, symfoniorkesteret og solistene Dordi Bergheim og Erling Fagerlie medvirket. I 1989 gikk man over til å synge på originalspråket tysk, og siden begynnelsen av 1980-tallet har man framført verket i sin helhet.  

I 1990 var det Nordmørskoret, også ledet av Peder Rensvik, som sang korsatsene. Fra 1994 har Kammerkoret ivaretatt korpartiene alene.  I perioden 1994-2011 ble Juleoratoriet framført i Nordlandet kirke hvert eneste år på 1. søndag i advent, og dessuten gjerne i en av de andre nevnte nordmørskirkene dagen før. Etter fire år med Händels Messias i perioden 2012-2015 ble tradisjonen med Juleoratoriet gjenopptatt i 2016. Publikum setter åpenbart pris på tradisjonen, for kirken er godt besatt hvert eneste år.

Til de store framføringene engasjeres profesjonelle orkestermusikere og solister fra øverste hylle fra inn- og utland. De engelske toppsolistene Matthew Brook (baryton) og Matthew Long (tenor) har kommet igjen år etter år og er med på å sette standarden. I 2015 samarbeidet koret med den fantastiske guttesopranen Aksel Rykkvin i Bernsteins Chichester Psalms.

 

I tillegg til de mange konsertene i Kristiansund og på Nordmøre, i Molde, Ålesund og Trondheim, har koret de siste årene også foretatt vellykte konsertreiser til England, Latvia, Tyskland, Polen, Härnösand og London.

Kristiansund Kammerkor har et tett samarbeid med KKKK-festivalen, hvor Kammerkoret må sies å være en av bærebjelkene.

75-årsjubileet blir feiret med tre jubileumskonserter siste helgen i mars i Hov kirke på Sunndalsøra, Øre kirke i Gjemnes og Nordlandet kirke i Kristiansund. Som åpningskonsert ved høstens KKKK-festival framfører Kammerkoret Beethovens mektige 9. symfoni i samarbeid med Kristiansund Operakor og musikklinjekoret ved Atlanten vgs.

KKKK-festivalens avslutningskonsert er viet 500-årsjubileet for reformasjonen: Her framføres Bachs Kantate nr. 80 til Martin Luthers tekst «Vår Gud han er så fast en borg» og et større verk som er komponert til urframføring for anledningen av Wolfgang Plagge. Første søndag i advent blir Juleoratoriet framført for 38. gang.

 

Kristiansund Kammerkor er med sin utstrakte konsertvirksomhet og satsing på kvalitet av stor betydning for det kunstneriske nivået i Nordlandet kirke og i hele regionen.

Vi skylder Peder A. Rensvik og Margaret Rensvik stor takk.

Febr. 2017 -AAA-

 

 
Foto: Terje Holm

 

Kristiansund Kammerkor fotografert av Terje Holm i 2015, Peder A. Rensvik og Margaret Rensvik i første rekke fra venstre.