Vår historie

Korhistorien


Kristiansund Kammerkor ble stiftet i 1942 under navnet Toneveld. De første årene var Gustav Kristiansen dirigent. Fra slutten av 1950-tallet til slutten av 1960-tallet ble koret først ledet av Per Christian Haugen, deretter av Ole Dahl Rossbach og Ottar Gjendem. Fra 1969 til 2019, 50 år, var Peder A. Rensvik korets dirigent.


Fra 1971 og fram til 1986 medvirket Toneveld i alle operaoppsetningene i Kristiansund. På slutten av 80-tallet delte koret seg til Operakoret som fortsatt deltar på operaens forestillinger, og til det som etter navnebytte nå ble til Kristiansund Kammerkor. Kammerkoret ble fast knyttet til Nordlandet kirke da Rensvik tiltrådte som kantor i 1994, og siden da har koret konsentrert seg om kirkemusikk. Repertoaret har variert fra viser og folketoner til storslåtte verk for kor, solister og stort orkester.Den store musikken

Koret har satt opp mange av musikkhistoriens største verk;

Mozarts Requiem, Verdis Requiem, Faurés Requiem, Beethovens 9. symfoni og Messe i C-dur, Händels Messias, J.S.Bachs Johannespasjon og Juleoratorium, Bruckners Messe i f-moll, Oratoriet Elias av Felix Mendelssohn og Brahms’Ein Deutsches Requiem.


Urframføringer

Marcus Paus’ «Sangen om de Glemte», Terje Bjørklunds «Stabat Mater» og Kjetil Bjerkestrands «Missa Tryptichon».


CD

I 1998 ga koret ut CD-en Toneskatt frå Nordmøre med folkemusikk fra Nordmøre arrangert av Henning Sommerro.

Margaret og Peder Rensvik


Peder A Rensvik dirigerte koret i en årrekke sammen med sin kone Margaret, som er en eminent pianist og repetitør. De etablerte samtidig Kristiansund Kirke, kultur og kunst-festival som nå har blitt etterfulgt av Festspillene i Kristiansund. Slik beskrives deres innsats med koret ved korets 75-årsjubileum i 2017:


Av Kammerkorets repertoar står J.S. Bachs «Juleoratorium» i en særstilling. Denne musikalske versjonen av juleevangeliet for kor, solister og orkester er blitt som et livsverk for Peder A. Rensvik. Siden 1974 har han ledet innøving og framføring av Juleoratoriet hele 37 ganger. De fleste framføringene har funnet sted i Nordlandet kirke, men man har også kunnet oppleve det i Kirkelandet kirke, Stangvik, Frei, Kvernes og Hov kirker. Første gangs framførelse var i Nordlandet kirke i 1974, riktignok bare i utdrag, hvor Nordlandet kirkekor, Sangkoret Toneveld, symfoniorkesteret og solistene Dordi Bergheim og Erling Fagerlie medvirket. I 1989 gikk man over til å synge på originalspråket tysk, og siden begynnelsen av 1980-tallet har man framført verket i sin helhet.

I 1990 var det Nordmørskoret, også ledet av Peder Rensvik, som sang korsatsene. Fra 1994 har Kammerkoret ivaretatt korpartiene alene. I perioden 1994-2011 ble Juleoratoriet framført i Nordlandet kirke hvert eneste år på 1. søndag i advent, og dessuten gjerne i en av de andre nevnte nordmørskirkene dagen før. Etter fire år med Händels Messias i perioden 2012-2015, også det med stor suksess, ble tradisjonen med Juleoratoriet gjenopptatt i 2016. Publikum setter åpenbart pris på tradisjonen, for kirken var godt besatt hvert eneste år.


Til de store framføringene engasjeres profesjonelle orkestermusikere og solister fra øverste hylle fra inn- og utland. De engelske toppsolistene Matthew Brook (baryton) og Matthew Long (tenor) har kommet igjen år etter år og er med på å sette standarden. I 2015 samarbeidet koret med den fantastiske guttesopranen Aksel Rykkvin i Bernsteins Chichester Psalms.


I tillegg til de mange konsertene i Kristiansund og på Nordmøre, i Molde, Ålesund og Trondheim, har koret de siste årene også foretatt vellykte konsertreiser til Latvia, Tyskland, Polen, Härnösand og London. Kristiansund Kammerkor har et tett samarbeid med KKKK-festivalen, hvor Kammerkoret må sies å være en av bærebjelkene. 75-årsjubileet blir feiret med tre jubileumskonserter siste helgen i mars i Hov kirke på Sunndalsøra, Øre kirke i Gjemnes og Nordlandet kirke i Kristiansund. Som åpningskonsert ved høstens KKKK-festival framfører Kammerkoret Beethovens mektige 9. symfoni i samarbeid med Kristiansund Operakor og musikklinjekoret ved Atlanten vgs. KKKK-festivalens avslutningskonsert er viet 500-årsjubileet for reformasjonen: Her framføres Bachs Kantate nr. 80 til Martin Luthers tekst «Vår Gud han er så fast en borg» og et større verk som er komponert til urframføring for anledningen av Wolfgang Plagge. Første søndag i advent blir Juleoratoriet framført for 38. gang.


Kristiansund Kammerkor er med sin utstrakte konsertvirksomhet og satsing på kvalitet av stor betydning for det kunstneriske nivået i Nordlandet kirke og i hele regionen. Vi skylder Peder A. Rensvik og Margaret Rensvik stor takk.