Nordlandet kirke 100 år

Nordlandet kirke 100 år

Kristiansund kammerkor deltok i jubileumsgudstjenesten for Nordlandet kirkes 100 års jubileum 14. desember 2014.


Koret framførte

Glory To God, fra Messias av CF Händel

Gloria av J. Haydn

Den fattige Gud av E. Hoem/H. Sommero

Credo av J. Hayden

Halleluja fra Messias av CF Händel

Sanctus av J. Haydn

Benedictus og Agnus Dei med solist Sigrid Vetleseter Bøe

Amen fra Messias av CF Händel

Kristiansund kammerkor 2014

Webansvarlig: web@kristiansund-kammerkor.no